Elektronisk ärendehantering

Användningen av elektronisk tjänster kräver stark användaridentifiering. I så fall måste användaren verifiera sin identitet genom att använda Suomi.fi tjänsten. 

Då du loggar in i försäkringsförmedlarregistret som en privat näringsidkare (firma), välj att sköta ärenden i egenskap av privatperson.

Utländska användare som sköter ärenden för en organisation och som inte har en finsk personbeteckning ska ansöka om tjänstemannabefullmäktigande i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande på adressen suomi.fi. Efter att fullmakter beviljats ska den som sköter ärenden för ett företag identifiera sig med hjälp av identifieringstjänsten Finnish Authenticator.

I situationer där ansökan om tjänstemannabefullmäktigande har gjorts, men ansökan fortfarande behandlas och du behöver logga in i e-tjänsten omedelbart, kan du som identifiering använda Finansinspektionens identifieringstjänst.

Utländska användare som sköter ärenden i egenskap av privatpersoner och som inte har en finsk personbeteckning, ska som identifiering använda Finansinspektionens identifieringstjänst.