Elektronisk ärendehantering

Användningen av elektronisk tjänster kräver stark användaridentifiering. I så fall måste användaren verifiera sin identitet genom att använda Suomi.fi tjänsten.